Когато сте едноличен собственик, вие плащате собствените си премии за здравно осигуряване. Повечето хора могат да приспадат своите медицински застрахователни премии, изп...премии за здравно осигуряване по ред 29 на IRS Форма 1040. Премиите за здравно осигуряване се комбинират с други приспадания по-горе, за да се намали облагаемият ви доход.

Прочетете още

Много собственици на малък бизнес също са отговорни за получаването на собствено здравно осигуряване. Ако сте компания с едно лице, може дори да се наложи да носите инди...е на пробег, което е определено за данъчната година, през която подавате. От 2010 г. например стандартната норма на пробег за медицински пробег е 16,5 цента на километра.

Прочетете още

Интегрираните приспадания са обща характеристика на здравноосигурителните полици с по-високи приспадащи се суми. Този вариант на по-висок приспадане може да се хареса на...оване, докато не достигнете максимум за вашия джоб. Тези субекти за съзастраховане често са проценти от всяка отделна медицинска сметка за специфични лечения и процедури.

Прочетете още

Има много усложнения, които трябва да се имат предвид, когато се събира екип от служители, които да работят заедно по всяка задача. Хвърлянето на продажбите в сместа сам...ъгласувани аргументи срещу по-малко ефективни методи. Бакшиш Разгледайте хората, които вече са наети във вашата компания, като потенциални кандидати за продажби.

Прочетете още

Законът за здравна застраховка за преносимост и отчетност от 1996 г. с актуализации през 2009 г. защитава пациентите от неправилно боравене с тяхната информация за здравн...ациента, както и за политиките и процедурите за уведомяване за сигурност, поверителност и нарушения, които могат да включват създаване на нови формуляри и офиси процедури.

Прочетете още

Като един от вариантите на бизнес структурата за малък бизнес, S корпорация предоставя ясно предимство по отношение на приспадането на данъци от премиите за здравно осигу...вно осигуряване като коригирано намаление на брутния доход, другото застрахователно покритие би забранило приспадането за възстановяване на здравното обслужване на S corp.

Прочетете още

Законът за преносимост на здравно осигуряване и отчетност или HIPAA е предназначен да подобри преносимостта и непрекъснатостта на здравноосигурителното покритие и допълни... забранява на работодателите да налагат съществуващ период на изключване на състоянието, особено ако служителят е получил лечение за състояние през последните шест месеца.

Прочетете още

Терминът „верига на стойността“ обхваща целия производствен процес на индустрията, от въвеждането и рафинирането на суровините до добива на крайния продукт за потребителя... своите данни и да записва данните в база данни с възможност за търсене. Всяка страна получи информацията си в ясен формат и лесно може да я извлече за по-късна употреба.

Прочетете още

Барбекю сосът е известен със своя ритник, но без застраховка отговорност за продуктите вашето съкровено творение би могло да ви изгони от работа. Вероятността може да из...ворности за хранителни продукти от 100 000 до 10 милиона долара за доставчици на храни към държавните училища. Намерете управляема премия за желания максимум на покритие.

Прочетете още

Отсъствието на работа води до заплати за отпуск по болест, изплащани на отсъстващи служители, увеличаване на извънредния труд за настоящите служители и по-лошо преживяван... тримесечен или годишен. В допълнение към мотивирането на служителите, той създава и правен подкрепящ документ, ако служителят бъде прекратен поради прекомерна отсъствие.

Прочетете още

Генерирането на здравни осигуровки не е по-различно от генерирането на всякакъв друг вид бизнес олово. Ключът е прост: поставете се в контакт с хората. Срещането с нови...лановик Бакшиш Направете бележки за разговори в дневния си плановчик за бъдеща справка. Бъдете мили, любезни и уважителни към водещите, които другите ви дават.

Прочетете още

Фирмите често използват процес на ориентация за работа, за да запознаят новите служители с компанията, възможностите за застраховане и законите, свързани с работата. Гол...зволява на работника да види как става всичко това. Обиколката също така показва на служителите къде да намерят стаи за почивка, аварийни изходи и входни / изходни врати.

Прочетете още

Назначаването на кодове за приходи е важна част от таксуването в индустрията за управление на здравната информация. Тези цифрови кодове са поставени на медицински сметки... местоположение, вида на услугата, датата на обслужване, времето, необходимо за завършване на услугата и друга специфична информация относно пациента, лекаря и диагнозата.

Прочетете още

Законът за здравна застраховка за преносимост и отчетност е федерален закон за поверителност и сигурност, създаден през 1996 г. за защита на здравната информация. Целта ...авени в раздробената кутия на компанията и да се настържат. Никога не оставяйте документация със защитена здравна информация без надзор в общите части на работното място.

Прочетете още

Здравната застраховка помага да се защити физическо лице или семейство от финансови загуби за разходи, направени поради болест или нараняване. Според американското бюро ...ане, базирано в Австралия, установи, че здравите работници са били три пъти по-продуктивни от тези с лошо здраве. В допълнение, моралът на персонала като цяло е по-висок.

Прочетете още