Ако не сте правен експерт, може да се изненадате от това колко правила, наредби и закони може да нарушите по време на работата на вашия бизнес, без дори да го знаете. Ед...емейството. Външните одити или изискването за проверка на определена сума, която да бъде одобрена и подписана от двама души, помагат за намаляване на грешките и измамите.

Прочетете още

Независимо дали става въпрос за „служебния автомобил“, който вашите служители управляват, или цял парк превозни средства, от които вашата компания се нуждае за извършване...овор не ви остава автомобил, който вашата компания трябва да продаде. Просто не се разделяйте с наетата кола твърде рано, или ще внесете такса за предсрочно прекратяване.

Прочетете още

Не е необичайно малък бизнес да претърпи спад поради по-ниски от очакваните продажби или по-високи от очакваните разходи. Когато това се случи, ръководството трябва да о...акванията към персонала. Предупреждения Не използвайте неясен език, когато се обръщате към персонала. Не бъдете фатални, когато обсъждате следващите месеци.

Прочетете още

S корпорацията е специален вид корпорация, която не плаща данъци сама по себе си, вместо това има данък върху печалбата като личен доход на акционерите. Като служител на...а корпорацията, преди да подадете оставка. По-специално, можете да носите отговорност за данъчни задължения, произтичащи от дейността на корпорацията преди оставката ви.

Прочетете още

Корпорацията е образувание, което се признава от закона като отделно от собствениците си и функционира под собствената си идентичност, култура и цели. Следователно корпо...реди да внедрите някакви големи промени. Внимание Налагането на възгледите на малцинството над тези на мнозинството може да доведе до съпротива срещу промените.

Прочетете още

Въпреки някои незначителни различия в отделните щати, законите относно регистрацията и създаването на корпорации до голяма степен са еднакви във всички юрисдикции на САЩ,...ър начин на действие. Американската адвокатска асоциация предоставя ресурси, предназначени да помогнат на лица, образуващи затворени корпорации, да намерят опитни юристи.

Прочетете още

Фирмените нормативни актове и учредителните документи са два документа, които трябва да подготвите, когато регистрирате вашата компания и всеки играе важна роля за създав... да изместите юридическата отговорност от компанията в случай на бъдещи проблеми с членовете на борда. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Прочетете още

Когато се продава тясно държана корпорация, купувачът ще иска внимателно да проучи бизнеса, за да се увери, че купува нещо ценно. Това изисква разкриване на поверителна ... разкриете някои от оперативните и финансови данни отпред, но само докато преговорите продължават и изглежда вероятно, че продажбата ще разкрие формулата за вашия продукт.

Прочетете още

Ако вашият малък бизнес предоставя стоки или услуги на други предприятия, можете да увеличите печалбата си, като сключите договор с големи корпорации. Тази сфера на бизн...ла. Това може да включва повторение на терена към края на фискалната година на компанията. Не се страхувайте да попитате направо каква е фискалната година на компанията.

Прочетете още

Заплатата е ключов компонент на всяка работа и тъй като малкият бизнес може да се състои от служители, които поемат много роли, той трябва да установи структура на заплат...орк. Това ще помогне на компанията да назначи новия служител в структурата на заплатите му на подходящо място - вероятно в обхвата на управление и в рамките на директора.

Прочетете още

Едно от предимствата на структурирането и управлението на малкия ви бизнес като корпорация е значително по-големият брой данъчни облекчения, които можете да вземете. С е...на. NOL може да бъде пренесен от по-ранна година. Корпорациите също могат да приспадат NOL, пренесена назад от по-късна година, като подават изменена данъчна декларация.

Прочетете още

Държавните закони съдържат разпоредбите за създаване и експлоатация на корпорации C, съгласно „Законът за корпорациите: накратко“ от Робърт У. Хамилтън. Въпреки някои не...т е физическото или юридическото лице - например юридическо дружество - определено от корпорацията да приеме призовка и петиция по всяко дело, заведено срещу корпорацията.

Прочетете още

Когато създавате корпорация C, вие установявате фискалната си година от самото начало. След като това е зададено, трябва да го следвате през целия живот на корпорацията,... въпроси, свързани с бизнеса, от хора с брутен доход под 1 милион долара. Таксата се намалява при идентични промени в счетоводния метод за членове на консолидирана група.

Прочетете още

Много малки предприятия започват съществуването си, фокусирано единствено върху бизнес на местно ниво. С нарастването на бизнеса собствениците могат да се разширят в със...и корпоративния си статус в рамките на определен срок. Същите тези държави обаче често не позволяват възстановяване на административно разпуснати чуждестранни корпорации.

Прочетете още

Дългосрочният дълг е финансиране, използвано от компания с периоди на изплащане, вариращи от една до 30 години. Макар че обикновено предпочитате да нямате дълг или да ня...к е по-малко повлиян, отколкото би бил при краткосрочен дълг с по-големи плащания. Това ви позволява по-лесно да изпълнявате други задължения за разходи и джобни приходи.

Прочетете още