В стремежа си да постигнете целите на компанията, да увеличите продажбите и да продължите да растете малък бизнес, е твърде лесно да загубите следа от факта, че вашите сл... не ги карайте да се чувстват по-низши. Вместо това се съсредоточете върху конструктивната критика и засилването на добрата работа, която вършат в процеса на работата си.

Прочетете още

Роклята в офиса влияе върху цялостното впечатление и обстановка. В някои случаи облеклото, което носят служителите, влияе върху производителността. Видът бизнес и предп...ждения и практики на служителя затрудняват или невъзможни да се спазват дрес-кода. Настаняването на тези убеждения също ви помага да избегнете проблеми с дискриминацията.

Прочетете още

В един перфектен свят всеки би обичал да работи, колегите ще бъдат професионални и приятни, а шефовете оценяват постиженията и насърчават обучението и развитието. Въпрек...та и хладилника. Уважавайте факта, че хората предпочитат да работят в чиста, безопасна и здравословна среда и съвестно дайте своята роля, за да го запазите по този начин.

Прочетете още

Структурата на работното място е начинът, по който отделните отдели и мениджърите в една организация си сътрудничат за постигане на целите на работното място. В зависимо...и. Всеки отдел за пазар, продукт и клиент има свой набор от единици, като изследвания, маркетинг и продажби. Всяко подразделение има и собствена структура на управление.

Прочетете още

Работниците в центъра за рециклиране обработват много видове материали и се сблъскват с различни проблеми на безопасността всеки ден. Федералната администрация по безопа... бутон за аварийно спиране. Използвайте тази тема за преглед на процедурите за блокиране / татуиране на машини, които са спрени по някаква причина, включително за ремонт.

Прочетете още

Разработването на програма за безопасност на работното място може да отнеме време. Важно е програмата да бъде максимално изчерпателна, за да се създаде безопасна работна... бюлетин за безопасност на компанията, който хвали служителите с добър запис на безопасност и посочва области, в които безопасността може да бъде по-добре администрирана.

Прочетете още

Създаването на безопасна работна среда е една от най-важните задачи за ръководителя. Безопасното работно място позволява на служителите да работят комфортно, без да се г...лужители, който да се занимава с проблемите на безопасността. Това разширява отговорността и дава различни гледни точки по въпросите на безопасността на работното място.

Прочетете още

Етичните служители са тези, които взимат решения в най-добрия интерес на своите работодатели, колеги и извън заинтересованите страни в допълнение към себе си. Етика на р...бност за изграждане на трайни приятелства. Това може да увеличи удовлетвореността от работата ви, в допълнение към това да ви даде повече спокойствие за живота като цяло.

Прочетете още

В ерата на вебинари, телеконференции и сателит работодателите могат да насрочват срещи на работното място по всяко време с участници от всички краища на света. Все пак с...а участниците е друго предимство на срещите лице в лице, особено когато изграждането на консенсус е важен фактор за критичните сесии за бизнес или стратегическо планиране.

Прочетете още

Служителите, които използват инвалидни колички, трябва да се придвижват лесно през офиса, без да се притесняват от препятствия като тесни врати, стълби и неподходящи съор... прилагането на тези промени. Внимание Неспазването на препоръките, изложени от Закона за американците с увреждания, може да доведе до глоби или съдебен процес.

Прочетете още

Вашето работно място е среда, която трябва да се формира и поддържа от фирмените политики и професионализма на служителите. Положителната работна среда, основана на нагл...ителите, които предявяват искове за тормоз на вниманието на ръководството, трябва да бъдат незабавно подпомогнати и ситуацията трябва да бъде разрешена възможно най-бързо.

Прочетете още

Роботите са програмируеми машини, които изпълняват различни задачи за вас. Използването на роботи във вашия бизнес може да ви е от полза по няколко начина. Те освобожда...озни средства. Ако системата може да идентифицира повече обекти, като пътни знаци и магистрални изходи, може да е в състояние да управлява превозното средство вместо вас.

Прочетете още

Уморихте се от едно и също, същото? Запазването на изпитаните начини за работа е добра идея. Но когато искате креативни, нови идеи, трябва да насърчавате да надхвърляте... слабител на екипа, така че работата в екип насърчава всички да искат да допринасят за творчески идеи. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Прочетете още

Прав стрелец е човек, който е честен и прям в своите бизнес отношения и в начина, по който се отнася с бизнес колегите си. Правият стрелец има почтеност и може да му се ...иятни неща за компанията или за вашите колеги. Поддържайте положителна перспектива, когато сте на работа. Това ще ви спечели репутация като човек, който може да направи.

Прочетете още

Критичното мислене принуждава служителите и мениджърите да разгледат ситуацията и да претеглят всички възможни решения, преди да излязат с окончателен отговор. Това може...и за други производствени методи. След като започнете да задавате въпроси в упражнение за критично мислене по една тема, започвате да се занимавате с други нерешени теми.

Прочетете още