Стойността на бизнеса е сложно уравнение. Спестяването на пари е важен компонент, но стойността може да бъде измерена и по отношение на производителността, ефективността...ти могат да се обработват, без да се налага да се връщате към настолен компютър в главния офис. Този подход спомага за поддържането на малкия бизнес пъргав и конкурентен.

Прочетете още

Бизнесът с антики е доминиран от малки магазини за „мама и поп“. Това може да затрудни оценяването на бизнеса с антики, поради липса на обществена информация, произтичащ...нова на други фактори, влияещи върху стойността. Използвайте само основни правила, които са одобрени от източници, за които е известно, че имат значителен опит в бизнеса.

Прочетете още

Обединеното кралство е един от водещите международни търговски партньори на САЩ. И двете страни са поддържали трайни отношения в своята политическа, технологична и социа...иненото кралство наложи ограничителни политически мерки, като търговски квоти, това ще намали износа на търсенето на страната и ефективно ще намали обема на продажбите ви.

Прочетете още

Бенчмаркингът означава сравняване на работата на вашия бизнес с други, подобни бизнеси и установяване на ниво на ефективност, което се опитвате да достигнете. Започва с ...ството или по-добри стимули за продажби за постигане на по-високи продажби. Направете корекции в бизнес процеса, за да ви позволи да се доближите до конкретния показател.

Прочетете още

Дори фирмите, които се стремят да създават силни, гъвкави марки, могат да се окажат в положение, в което тяхната марка вече не говори към подходящия пазарен сегмент или н...ите си визуални елементи и съобщения. Новата марка също дава възможност на бизнеса да създава елементи на марката със специфичното намерение да се обърне към новия пазар.

Прочетете още

Определянето на продажната стойност на ресторант може да бъде предизвикателство. Собственикът може да има завишена представа за това какво струва бизнеса, докато купувач...ограма за определяне на оценката, ако вашите изчисления са много по-високи или по-ниски, отколкото сте очаквали. Необходими неща Отчет за доходите от собственика

Прочетете още

Въпреки че първоначално Facebook беше единствено сайт за социални медии, той се превърна в инструмент, който се използва широко от малкия бизнес за популяризиране на техн...тели с течение на времето може да предостави полезна информация за това какво работи и какво не може, позволявайки на бизнеса да премести стратегиите си по подходящ начин.

Прочетете още

Независимо дали купувате бизнес за отглеждане на кучета или продавате такъв, който сте изградили, определянето на стойността на бизнеса е жизненоважна част от сделката. ...ючителна репутация, бихте могли да повишите коефициента над два, но бъдете консервативни и не забравяйте да се справите с проблемите на пазара, когато проектирате печалби.

Прочетете още

Често предприятията се нуждаят от оценки на тяхната стойност. Оценка може да се използва за получаване на финансиране, за привличане на инвеститори или просто за оценка ...из на ликвидационните обстоятелства на бизнеса. В много случаи стойността на принудителната ликвидация на бизнеса е само 25 процента от справедливата му пазарна стойност.

Прочетете още

Структурирането на изкупуване на партньор в общо партньорство е много по-лесно, ако се подготвите за възможността за промяна на собствеността в началото на вашето бизнес ...траж за справяне с преговорите за изкупуване. Или партньорите могат да отнесат въпроса пред съда и съдията ще реши стойността на бизнеса и справедлива сума за изкупуване.

Прочетете още

Оценяването на бизнес за договор за покупко-продажба включва намиране на цена, която е взаимно приемлива както за купувача, така и за продавача. Естествено, продавачът щ...азявате това дълголетие. Ако бизнесът получи постоянни положителни отзиви и има голяма репутация и лоялна клиентска база, тези съображения също повишават своята стойност.

Прочетете още