Пари или баланс ви предоставя като собственик на малък бизнес списък на нивата на печалба на вашата компания спрямо задължения и задължения. Воденето на точни финансови ...ясни финансови записи, до които можете лесно да получите достъп, без да се налага да реконструирате парите или балансите си, докато буквално и образно се виждате на тъмно.

Прочетете още

В проучване от 2006 г. на Wells Fargo, 37 процента от собствениците на малък бизнес заявиха, че са започнали бизнеса си със заем. Първото място, което повечето хора търс...и данни тези потенциални кредитори искат да помогнат поради възприети несправедливости в миналото, които могат да възпрепятстват тези групи на съвременното работно място ,

Прочетете още

Google AdSense е контекстуална система, предназначена да позволи на малки фирми и физически лица да правят пари от своите уебсайтове. Контекстуални дисплеи се базират на...ка страница. Персонализирани канали могат да бъдат направени, за да се сравнява ефективността на горната част на страницата с друга в долната част на страниците с статии.

Прочетете още

Новият бизнес често изисква значителни количества капитал, за да започнете. Без успешни резултати може да бъде трудно да се привлекат инвеститори за рисков капитал или з...ие към детайлите и броят на квалифицираните кандидати може да бъде потресаващ, едно успешно заявление за отпускане на безвъзмездни средства може да оживи нова бизнес идея.

Прочетете още

Службата за вътрешни приходи не само иска да знае какъв доход получават хората през годината, но също така изисква работодателите да удържат пари от вашите ведомости, за ...бъдат класифицирани като служители или независими изпълнители, можете да подадете формуляр SS-8 с IRS, за да получите решение. Определянето може да отнеме до шест месеца.

Прочетете още

Препращащата програма е рентабилен начин за рекламиране и популяризиране на вашия малък бизнес и увеличаване на генерирането на приходи, като използвате вашите служители ... компонентите на програмата. Това ще ви помогне да настроите програмата, която се движи напред, докато не създадете система, която е финансово изгодна за вашия дънен ред.

Прочетете още

Американският закон за възстановяване и реинвестиране включва разпоредби за даване на малки предприятия от цялата страна пари, необходими за изпълнение на проекти или пре...да отговорите на конкретни въпроси. Ако имате въпроси относно изпращането на вашето предложение или заявление, свържете се с ръководителя на поръчката за тази възможност.

Прочетете още

Гаранционна гаранция е гаранция за плащане от втора страна, ако купувачът не изпълни задължение. Съществуват четири категории облигации за търговска гаранция: лиценз и р...сква от нотариус заявителя да закупи гаранция от 10 000 долара като част от процеса на кандидатстване. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Прочетете още

За малкия бизнес неразпределената печалба представлява важна форма на капитал. Неразпределената печалба се отнася до парите, спечелени от бизнеса и държани за бъдеща упо...челените от компанията пари, а не срещу пари, инвестирани с компанията. С увеличаването на размера на дистрибуцията задържаните приходи, държани от компанията, намаляват.

Прочетете още

Стъпканото и пъргаво производство се отнася до съвременния напредък в производствената технология и методологията на производство, които доведоха до намаляване на разходи...т цените или да използват ценови промоции за привличане на нов бизнес, докато пъргавото производство им позволява да увеличат максимално броя на възможностите за продажби.

Прочетете още

Според стара поговорка кръвта е по-гъста от водата. Семействата са градивните елементи на обществото и за мнозина семейните връзки са по-дълбоки и трайни от връзките с п...ки за брак. Програмата „Семейно коучинг“ работи с църкви за създаване на силни ядрени семейства с двама ангажирани родители, които учат децата да водят християнски живот.

Прочетете още

Отчетът за доходите на компанията често се нарича с друго име - долната линия. Отчет за доходите е полезен за инвеститор, който търси да определи потенциала за печалба н.... Нематериалните активи могат да се увеличават или намаляват с течение на времето в зависимост от това как бизнесът решава да култивира репутацията си сред потребителите.

Прочетете още

В бизнес счетоводството безкасовите транзакции включват всякакви позиции, които не включват пряко прехвърляне на пари. Когато се изготвя отчет за паричните потоци, единс... на оборудване и 3000 долара за увеличаване на дължимите данъци. Това намалява нетния доход до $ 98 000, което е равно на паричния поток на компанията в края на годината.

Прочетете още

Как да получите пари за вашия малък бизнес е най-често срещаният проблем, с който се сблъскват стартиращите фирми. Федералният резерв изчислява, че американският бизнес ...щите инвеститори. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Необходими неща Бизнес план Кредитни отчети на всички бизнес партньори

Прочетете още

Във всеки отрасъл събирането на показатели, които показват възвръщаемостта на инвестициите за определено бизнес събитие, кампания или стратегия, е от съществено значение ... От друга страна, ако вашата възвръщаемост на инвестициите за маркетингови усилия е по-силна от конкурентите ви, това е конкурентно предимство, което можете да използвате.

Прочетете още