Управление на служителите

Данъчните задължения за разходите на служителите зависят от това кой плаща за разходите и дали това се счита за рентабилно обезщетение или не. Ако служителят понесе разх...ля разходите по съответната сметка, като пътуване или развлечение. Докато 100 процента от пътните и развлекателни разходи се приспадат, само 50 процента от храненията са.

Прочетете още

Малките предприятия, които произвеждат стоки, често извършват операции по сглобяване, за да увеличат производителността. Монтажните линии са страхотни за увеличаване на ...а на работниците, които искат допълнителни пари, да вършат допълнителна работа, като същевременно позволяват на другите работници да пазят уикендите и нощите си безплатно.

Прочетете още

Ако възникне спор между служител и неговия работодател, всяка от страните може да предяви иск за решаване на проблема. Съдебните действия обаче са скъпи и отнемат време....тивни трудови договори, договорени между работодатели и синдикати, които ги обвързват с арбитраж и им отнемат правата за предприемане на действия във федералните съдилища.

Прочетете още

Ако вашата компания е изправена пред възможността за непопулярни съкращения, може да успеете да насърчите някои служители да подадат оставка или да се пенсионират доброво...вателна причина. Ако това е така във вашата държава, офертата ви за изкупуване може да не е много привлекателна, ако не компенсира служителя за загубените му обезщетения.

Прочетете още

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Колкото и да ви се иска, не винаги разполагате с време да посетите търговски срещи и бизнес кръгли м...важни от твърдите умения на служителите. Като собственик на малък бизнес, тази констатация може да ви даде полезна представа за някои твърди истини на работното ви място.

Прочетете още

За служителите, които участват в разрушително поведение, неподчинение или груби нарушения, суспендирането е ефективно напомняне, че последствията от нарушенията на полити...а освободена класификация може да доведе до възстановяване на заплати за извънредни трудови възнаграждения, както и до възможни глоби и санкции, оценени от Министерството.

Прочетете още

Тормозът сред колегите може да създаде враждебно работно място за всички членове на вашия екип. Въпреки това, дребните спорове и препирната обикновено не представляват п...ивно с него, можете да носите отговорност за поведението. Работодателят може да носи отговорност за тормоз, довел до незаконно прекратяване на служител от надзорен орган.

Прочетете още

Дейностите за развитие на служителите обикновено попадат в тези области: продължаващо образование, членство и участие в професионални организации, дейности, свързани с на...а обучение, са най-бързо развиващите се компании в САЩ - и сред тях са Amazon, Seattle Genetics и SAS. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Прочетете още

Това, че някой е страхотен ръководител, не означава, че той задължително притежава качествата, необходими за ефективно ръководство и обратно. Докато по-големите компании...ат естествено - както чрез обучение, така и чрез работа на работното място - така че да можете да превключвате взаимозаменяемо между двата стила, както диктува ситуацията.

Прочетете още

Поддържането на стабилни взаимоотношения с персонала на вашия ресторант увеличава морала на служителите и спомага за намаляване на текучеството на служителите. За съжале...о на силните страни на служителя, всичко това помага да се изгради положителна връзка със служителите. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Прочетете още

Заедно с касета за черно мастило, мастиленоструйните принтери използват индивидуални касети за всеки цвят или многокамерна касета, която съдържа три цветни мастила. Кога... когато се прибирате на работа вкъщи, принтер с две касети може да направи приемлив избор, стига да не очаквате да изтръгне големи обеми от големи документация за покритие

Прочетете още

Помощта на хората да намерят работа и предоставянето на качествена помощ на нуждаещите се компании може да бъде много полезна. И все пак временният персонал е сложен биз...е. И набирането, и продажбата на клиенти включва добър талант за продажби. Потърсете някой с успешен опит в персонала или в отраслите, които възнамерявате да обслужвате.

Прочетете още

Поддържането на организирани компютъризирани данни е изключително важно за всеки бизнес. Фирмите често имат много документи, организирани в папки по клиент, дата или дру...и, които могат да бъдат полезни за разрешаване на множество служители или хора в дадена организация да споделят файлове и да настройват правилните разрешения за сигурност.

Прочетете още

Партидната обработка или партидното производство е намалена версия на производството на производствената линия. Продуктите се произвеждат в групи, вместо в непрекъснати ...дукцията им е целевата за продуктите, които се правят. Престоят между отделните серии може да бъде дълъг, ако производственият процес е сложен или включва няколко машини.

Прочетете още

Ако вашият малък бизнес е производствена компания, вие имате избор да използвате усвояване на разходите или променливи разходи при определяне на вашите печалби. Трябва д...вате пълния си режийни разходи, дори когато не сте продали всичките си продукти. Показвате намален доход поради непродадени продукти, но пълни разходи за режийни разходи.

Прочетете още