Счетоводство и счетоводство

Windows Photo Gallery е програма за преглед на картини, която също включва инструмент за редактиране и подобряване на цветовете за докосване до бизнес и лични изображения...Фотогалерия и създател на филми“. 4. Щракнете върху бутона „Деинсталиране“ и следвайте подканите на екрана, за да премахнете Windows Photo Gallery от вашия компютър.

Прочетете още

Приложението Notes на вашия iPod Touch или, по този въпрос, на всяко устройство с iOS, може да се синхронизира със сървъра на Microsoft Exchange, който вашата компания ра...ито нямат тема или са напълно празни. Изтрийте ги от Outlook на вашия настолен или преносим компютър, преди да се опитате да синхронизирате бележки към вашия iPod Touch.

Прочетете още

Можете да платите за стоки, преди действително да ги получите. Освен това може да получите фактура за недоставени стоки. Трябва да знаете как да отчитате тези разходи. ...еди фактурата, вие не отчитате разходите. Фактът, че притежавате стоките, не влияе на счетоводния метод. Въведете разходите само когато фактурата действително пристигне.

Прочетете още

Одит на службата за вътрешни приходи се нарежда точно там с коренен канал в списъка на повечето американци „Най-ужасени“. Ако направите грешка при връщането си, IRS може...стратегии за оцеляване на одит, като например как да се подготвите, какво да донесете и как да контролирате емоциите си по време на това, което често е стресиращо събитие.

Прочетете още

Можете да намерите отговора на практически всеки въпрос с търсачка. Търсачките, като Google и Bing, работят усилено за създаването на алгоритми, които дават качествени р...а само едно име. Въведете „И“ между имената, за да върнете само резултати, в които и двете имена се появяват. Много търсачки също разпознават операторите „И НЕ“ и „ИЛИ“.

Прочетете още

Не е нужно да прекарвате ценно време, създавайки персонализирани формули за работен лист в Excel, за да създадете различни математически функции. Вместо това можете да н...ите на клетката. Например, "$ A $ 1: $ A $ 4" означава, че стойността от клетките A1 до A4 ще се пренесе независимо от мястото, където сте поставили формулата.

Прочетете още

Оптималното количество за поръчка, наричано още икономическо количество поръчка, е най-рентабилното количество на продукт, който трябва да се закупи в даден момент. Това...и предположения, можете да компенсирате, като държите безопасни запаси, което е малко количество допълнителни запаси в допълнение към оптималното ви количество за поръчка.

Прочетете още

Текущите и условни задължения са важни финансови въпроси за бизнеса. Основната разлика между двете е, че текущият пасив е сума, която вече дължите, докато условен пасив ...и задължения само ако размерът на потенциалната загуба е значителен. В противен случай можете да изчакате, докато действително поемете задължението, преди да го запишете.

Прочетете още

Ако притежавате собствен бизнес, има голям шанс да имате нужда от достъп до файлове на вашия компютър, когато сте били извън офиса. Има два начина да направите точно тов...ен и да имат достъп до Интернет. Запишете своя код за достъп, тъй като винаги ще ви е необходим за отдалечен достъп. Не правете кода същият като всички други пароли.

Прочетете още

Много фирми плащат за блокове от определени услуги отпред. Тези услуги запазват месечна стойност за бизнеса, но не могат да бъдат приспадани или начислени по разходна см...в размер на месечните си разходи. Получаването на кредит в тази сметка води до намаляване на салдото в подкрепа на използването на един месец получена предплатена услуга.

Прочетете още

Общността на социалните мрежи Facebook позволява на потребителите си да ограничават видимостта на съобщения за състоянието и качвания, включително снимки. Това позволява...д вашата публикувана снимка и се появява падащо меню с всички опции за споделяне. Ако искате да редактирате видимостта на снимката, изберете друга опция от падащото меню.

Прочетете още

Редовното счетоводство е лесно, но какво да кажем за даренията? Важно е да разберете как да запишете дарение, известно още като благотворителен принос, в фирмените книги...ите дарение на благотворителна организация, поискайте писмо за потвърждение от благотворителната организация, което да съхранявате заедно с другите си записи за дарението.

Прочетете още

Записите в журнала са необходими за коригиране на салдата на главните сметки по различни причини, включително признаване на начисления, задължения и други разходи. Ако д...до трябва да са равни. Подайте копие на записа заедно с всяка подкрепяща информация за одит. Подкрепящата информация е важна, за да покаже, че вписването е било законно.

Прочетете още

Одитите създават образи на счетоводители, изглеждащи с робот, чиято мисия в живота е да причинява болка и мъка на собственика на малкия бизнес. В действителност одитът е...а на баланса е да се гарантира, че активите са равни на пасивите плюс собствения капитал. Балансовите сметки ще бъдат правилно идентифицирани, когато тези суми са равни.

Прочетете още

Процедурите за закупуване по ISO 9001 гарантират, че закупените материали отговарят на изискванията на купувача и крайните клиенти. Компаниите прилагат ISO 9001 при поку...т квалификационния процес. Постоянният цикъл за обратна връзка за подобрение е изискване по ISO 9001. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Прочетете още