Как да сменим филтър в Sanyo Pro Xtrax проектор

Цифровият проектор Sanyo Pro Xtrax е оборудван с филтър, който предпазва праха и отломките от обектива на обектива. Ако филтърът стане прекалено замърсен, може да се наложи да го замените с нов. Чистият филтър помага да се поддържа чиста и остра картина, проектирана от Sanyo Xtrac. Работата на проектора в прашна или опушена среда ще доведе до замърсяване на филтъра по-бързо.

1.

Изключете проектора Sanyo Pro Xtrax. Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.

2.

Издърпайте резето на предния панел от проектора. Плъзнете монтажа наляво, за да го премахнете напълно.

3.

Повдигнете стария филтър от панела. Поставете новия филтър в панела.

4.

Плъзнете панела в предното отделение.