Работи ли мастилото на принтера след датата на изтичане?

Някои мастиленоструйни принтери на HP включват защитен механизъм, който ви спира да използвате техните касети, след като изтече срокът на годност. Тези касети попадат в две категории: тези с процедура на отмяна, които могат да ги върнат в експлоатация, и такива, които не могат да бъдат подмладени, след като изтекат. За да разберете дали мастилото ви ще остане жизнеспособно, ако изтече, трябва да определите дали можете да нулирате принтера си.

Политика за изтичане

Касетите с мастило на HP достигат срок на годност въз основа или на изтичането на гаранцията им, или когато ги поставите в експлоатация. Срокът на годност пада между една и две години след датата на гаранцията или между 18 и 30 месеца след инсталирането на касетата. HP внедри тази хардуерна политика, за да гарантира качеството на печат, като държи старо, изсъхнало мастило извън своите машини. Въпреки че някои принтери на HP ви позволяват да отменяте срока на годност, HP изрично изключва гаранционното обслужване при проблеми, произтичащи от използването на състарено мастило.

Сигнали

Някои принтери на HP сигнализират за предстоящото изтичане на касета с мастило с предупреждение, показано на предния панел на устройството. Ако видите на дисплея съобщение „[име на цвят] CART NEAR EXPIRY“, планирайте да замените или нулирате реферираното мастило в неуточненото в близко бъдеще. Не всички принтери на HP предоставят това ниво на предупреждение за предварително изтичане, тъй като някои само състояние на изтичане на сигнала след датата премине.

Проверка на състоянието на мастилото

Някои принтери на HP могат да произведат самопроверка на разпечатката, която предоставя диагностична информация за хардуера и неговите консумативи, задействана чрез натискане и задържане на бутон на предния панел. В секцията „Състояние на касетата с мастило“ на този лист ще намерите номера на частта и срока на годност на всяка касета, изброена по цвят, с лентови графики, които показват прогнозни нива на мастило. Ако принтерът ви се свърже чрез мрежов интерфейс, можете да отпечатате страницата му за самотест от уеб браузър, като въведете „http://“, последван от IP адреса на устройството, който можете да получите, като натиснете бутона „Wireless“ или „Network“ на преден панел на машината.

Възстановяване

Ако принтерът ви попада в категорията на хардуерните продукти на HP с касети с мастило, които изтичат, но могат да бъдат нулирани, можете да извършите нулирането с няколко натискания на клавиша на контролния панел на устройството. Ще трябва да изчакате, докато датата на изтичане действително пристигне, за да нулирате касетата, но когато тя изтече, ще видите минимум три мигащи индикаторни лампи. Индикаторите за захранване и възобновяване мигат, за да означат проблема с изтичането и светлината на касетата мига, за да идентифицира въпросния цвят на мастилото. За да отмените изтичането, натиснете бутона „Възобновяване“ три пъти, докато натиснете и задръжте бутона „Захранване“. След като завършите тази процедура, светлините угасват и касетата продължава да печата.