Относно стартирането на собствен бизнес

Започването на бизнес отнема творчество, изследвания и планиране. Регистрирайте се от хора от вашата бизнес мрежа, за да ви насочат с практически въпроси. По-лесно е да съберете капитал, да наемете добри служители и да попълните всички необходими документи, ако менторите ви помагат.

Бизнес план

Приближете се към опитен бизнес професионалист, който да ви помогне да напишете бизнес план. Това ще помогне да се гарантира, че капиталовото ви финансиране е одобрено от банка или инвеститор. Наставникът може да ви помогне да планирате разходите и да създадете график за печалба и растеж.

финансиране

Независимо дали кандидатствате за заем или безвъзмездна помощ, или финансирате собствен бизнес, говорете с няколко банкера. Всеки може да даде представа за алтернативното финансиране, както и за основните възможности.

Застраховка

Ще ви трябва застраховка за вашето бизнес пространство, застраховка за въпроси, свързани с отговорност, които могат да възникнат от клиенти и застраховка на определени служители. Пазарувайте за най-добрите цени и покритие.

касиер счетоводител

Намерете добър дипломиран експерт-счетоводител, който да ви посъветва относно свързаните с бизнеса удържани IRS и срокове, държавни и местни данъчни въпроси и правилните методи на счетоводство и водене на счетоводство.

Разрешения и лицензи

Ще ви трябва разрешителни, градски или окръжни лицензи за бизнес, както и всички държавни или федерални лицензи, необходими за вашия тип бизнес. Местните бизнес организации могат да ви насочат към правилните агенции и да ви посъветват за необходимата документация.

Наемането

Опитайте да наемете най-добрите хора, дори ако наемате само служители на непълно работно време или на договор. Грешните служители могат да дерайлират усилията ви. Отделете време, за да интервюирате служителите си много внимателно, за да сте сигурни, че правите правилния избор.