Значение на междукултурната комуникация при започване на нови бизнес отношения

Междукултурната комуникация в бизнеса се осъществява между всяка две компании, независимо от тяхното местоположение. Потенциалният бизнес партньор в съседство има различен начин на представяне на информация, комуникация и правене на бизнес от вашата компания, както и новият бизнес партньор отвъд океана. За да постигне продуктивни бизнес отношения, всяка организация трябва да бъде чувствителна към потенциалните проблеми на междукултурната комуникация.

Общо основание

Когато една компания се ангажира с междукултурна комуникация, първото нещо, което трябва да се установи, е общата връзка с новия бизнес партньор. Започва с най-ефективните начини за комуникация. Някои компании предпочитат писмена комуникация или чрез електронна поща или стандартни писма, докато други предпочитат използването на телефона или конференции. Пробивът на общо основание може да помогне на двете страни да установят продуктивен диалог, който ще засили бизнес отношенията.

Информационен контекст

Различните корпоративни култури изискват различни нива на информация, за да бъдат продуктивни. Например, инженерна компания ще изисква повече дълбочина в техническите аспекти на даден продукт, докато организацията по продажбите ще бъде по-фокусирана върху характеристиките на продукта, които могат да се харесат на клиентите. Разработването на подходящ информационен контекст е от решаващо значение при общуването с нов бизнес партньор и започва с разбиране на работната култура на вашия бизнес партньор и как се обработва информацията.

Доверие

Когато нов бизнес партньор отнеме време и усилия за установяване на добра междукултурна комуникация, това помага да се повиши нивото на доверие и уважение между двамата партньори. Когато пренебрегнете културните различия между двете си организации, показвате ниво на арогантност, което може да постави напрежение върху бизнес отношенията. Уважението към бизнес процесите на други компании е от решаващо значение за установяване на ефективни работни отношения.

качество

Работата в рамките на насоките на нова корпоративна култура за бизнес партньори спомага за подобряване на комуникацията на всички нива на двете организации. Качеството на информацията се подобрява, когато се предоставя по начин, по който всяка компания е свикнала. Подобрява се не само качеството на информацията, предавана между двете компании, но и качеството на взаимоотношенията с клиенти и други доставчици, които са засегнати от връзката.