Последователни планове за маркетинг

Изпълнението на най-добрата маркетингова кампания за даден продукт отнема много време, опит и разбиране на това, което клиентите искат. Малките предприятия използват много маркетингови подходи, за да привлекат вниманието на потенциалните клиенти. Времето, честотата и начинът на доставка могат да направят или прекъснат маркетингова кампания. Последователният маркетинг изисква бизнесът да поддържа връзка с потенциалните клиенти, използвайки различни техники, които помагат да се гарантира, че клиентът не забравя продукта. Това е стратегия, често използвана от малкия бизнес.

Последователен маркетинг

Последователният маркетинг използва няколко стъпки, за да поддържа връзка с клиента планирано и последователно в течение на определен период от време. Редовният контакт е ключът. Използвайки различни методи за комуникация, последователният маркетинг помага да се намали вероятността да изключите потенциалния клиент.

Последователна комуникация

Технологиите предлагат на организациите възможността да използват няколко метода за комуникация по време на маркетингова кампания. Най-ефективният подход за последователна маркетингова кампания е използването на различни видове технологии, включително имейл, електронна поща в различни медии, директна поща и телефонни обаждания. По време на последователния маркетингов процес бизнесът трябва да ограничи точките на контакт до времена, които имат някакво значение за продукта и неговата наличност. Освен това бизнесът трябва да се опита да прецени оптималния брой пъти, за да се свърже с потенциални клиенти. Бизнесът иска да избегне изключването на клиента, като се свърже с него твърде много пъти.

Контакт цикъл

Всеки контакт с клиента по време на последователна маркетингова кампания трябва да съобщава конкретно съобщение, което насърчава клиента да предприеме действия. Независимо дали маркетинговата кампания има за цел да продаде продукт, който бизнесът има на ръка или един в процес на развитие, последователните маркетингови съобщения трябва да доставят нещо при всеки контакт, който поддържа клиента ангажиран. Обикновено предприятията трябва да избягват използването на техники за твърда продажба по време на последователния маркетингов процес, защото твърдата продажба обикновено изключва клиента. Освен това маркетинговата кампания трябва да включва конкретни събития и дати с цикъла на контакт, който свързва клиентите с продуктите.

Времето е всичко

Стратегията, използвана по време на последователния маркетингов процес по отношение на времето за последващи действия, е от решаващо значение, особено ако продуктът има чувствителност към времето. Тъй като прозорецът на възможностите се затваря, бизнесът трябва да се свърже с контакти, без да изглежда отчаян да затвори продажбата. Най-добрият последователен подход изисква бизнесът да направи няколко контакта първоначално и след това да разпредели останалите контакти за продължителен период от време. Контактите в последните етапи на последователния маркетингов процес трябва да включват телефонни разговори и персонализирани писма.