Как да инсталирате ролки за факс на Brother

Ако имате факс машина Brother, която използва ролка от термична хартия за отпечатване на входящи факсове, ще трябва периодично да инсталирате нова ролка, когато хартията свърши. Brother факс машини, които печатат от ролка хартия, използват топлина, за да прехвърлят изпратеното изображение на факс към хартия, която е чувствителна към топлина. Когато факсът е отпечатан, устройството изрязва хартията от ролката и пуска готовия документ пред машината.

1.

Повдигнете капака на факс машината Brother.

2.

Издърпайте лоста за освобождаване.

3.

Извадете последната останала лента от факс хартия от предишната ролка и я изхвърлете заедно с празната ролка.

4.

Развийте новата ролка термична хартия за факс. Задръжте рулото, така че хартията да се подава отдолу.

5.

Поставете ролката с термофакс хартия вътре в факс апарата Brother.

6.

Издърпайте ръба на хартията нагоре и след това я поставете върху предната плоча на машината. Прокарайте хартията през слота за подаване, докато излезе отпред на машината. Издърпайте в края на хартията, за да премахнете хлабавите.

7.

Натиснете лоста за освобождаване.

8.

Затворете капака на факс апарата Brother.