Роля на комуникацията в мотивацията на служителите

Мотивацията на служителите е от решаващо значение за поддържане на производителността. Има няколко фактора, които влияят на мотивацията, включително заплащането, възможностите за кариера и положителните отношения с колегите. Собствениците и мениджърите на бизнес също трябва да разберат ролята на комуникацията в мотивацията на служителите, тъй като понякога това могат да бъдат най-основните грешки в комуникацията, които водят до недоволство на служителите. Улесняването на ефективната комуникация може да помогне за подобряване на мотивацията на служителите по няколко начина.

Разпространение на информация

Компанията трябва да разпространява информация, която служителите считат за жизненоважна, като например промени в бизнес фокуса на компанията или планирани промени в работната сила, освен ако тази информация не е поверителна за компанията. Например, ако служителите се осведомят за валидността на слух, че компанията ще се изключи за допълнителен ден през зимните ваканции, най-добрият отговор е ръководството да разпространи точна информация незабавно. Това не само кара служителите да се чувстват уважавани от компанията, но също така помага за борба със слуховете, които могат да доведат до проблеми с морала.

Връзки

Работното място работи върху ефективните взаимоотношения, изградени между служители, мениджъри, отдели и всички нива на компанията. Ясната и честна комуникация помага за насърчаване и укрепване на тези взаимоотношения, които могат да помогнат на служителите да постигнат максимална производителност. Например, мениджърите на компании могат да поддържат продуктивни взаимоотношения с членовете на персонала, като провеждат редовни срещи на ведомства и спонсорират програми за развитие на кариерата на служителите, където ръководният персонал наблюдава и подпомага напредъка на служителите. Поддържането на силни връзки на работното място помага на служителите да постигнат високи нива на производителност и подкрепя мотивацията на персонала.

Вземане на решение

Процесът на вземане на решения на компанията включва активна комуникация в цялата организация. На служителите трябва да бъде разрешено възможно най-много начини да предложат своите идеи и мнения и да бъдат част от процеса на вземане на решения. Например, полето за фирмени предложения може да бъде активно наблюдавано от ръководството и когато се използва предложение за служител, този служител дава кредит в месечния бюлетин на компанията. Отворената комуникация позволява на служителите да бъдат част от процеса на вземане на решения във фирмата и да участват в успеха на компанията.

подобрение

Обучителните програми с мениджъри са начина, по който повечето служители получават помощ за кариерно развитие. Ако мениджърите не наблюдават работата на служителите и не разработват програми за обучение за подобряване на производителността, тогава набор от умения на служителите започва да страда. Комуникацията между служителя и мениджъра, както и служителя и човешките ресурси е от решаващо значение при разработването на програми за обучение, които подобряват трудовите умения на служителя и я мотивират да успее.