Компоненти на стратегиите за насърчаване на продажбите, използвани от търговците на дребно

Стратегиите за насърчаване на продажбите са мощни инструменти, които да дадат допълнително предимство на маркетинговите кампании в привличането на нови клиенти. Промоциите за продажби разчитат на чувствителността на цените на потребителите, за да ги насърчат да изпробват нови продукти, да изпробват продукти, които може да не са опитвали за известно време или да закупят по-голям обем продукти, които вече купуват. Търговците на дребно могат да играят множество компоненти на стратегиите за насърчаване на продажбите, тъй като промоциите често са насочени директно към крайните потребители, които са целевите клиенти на търговците.

Маркирания в цялата страна

Ценовата надценка в цените е тъп инструмент в инструментариума за насърчаване на продажбите, но може да бъде ефективна при привличането на нови клиенти в магазин на дребно. Намаляването на магазините намалява цените на широк спектър от продукти в магазин за всички клиенти. Промоцията в целия магазин може да бъде по-ефективна, когато е подкрепена от голяма кампания за информиране на потребителите в района за потенциалната продажба. Въпреки че тази промоционална стратегия намалява дохода на единица за магазините на дребно, увеличеният обем на продажбите може да увеличи общите приходи и оборотите на запасите.

Програми за лоялност

В допълнение към балансирането на намалението на доходите на единица спрямо увеличения обем, промоциите за продажби, различни от търговските маркировки, балансират стойността на промоционалните оферти спрямо очакваните проценти на обратно изкупуване.

Програмите за лоялност могат да бъдат рентабилен инструмент за насърчаване на продажбите. Програмите за лоялност към членството в магазина могат да работят почти по същия начин, както и в магазините, само с изключение на това, че не всеки клиент получава отстъпка. Членовете носят по-ниски приходи на единица, като същевременно увеличават обема на продажбите. Нечлените балансират уравнението, като плащат пълна цена на дребно и не е задължително да увеличават обема на продажбите.

Купони

Купоните могат да бъдат дори по-ефективни от разходите от програмите за лоялност, но купоните могат да имат по-малък ефект върху обема на продажбите. С купонните програми повечето от клиентите ще плащат пълна цена за продукти, докато само избрани малцина, които изрязват купони, ще получат ценови отстъпки. Купоните могат да бъдат ефективни като допълнение към други промоционални стратегии, позволявайки на търговците на дребно да спечелят бизнес от избрана група от потребители, които знаят за стойността. Проблемът с машините за подстригване на талони обаче е, че търговците на дребно могат да се окажат трудни за изграждането на лоялност в тази група, които вероятно ще дефектират веднага след приключване на промоцията на талоните.

Отстъпки по пощата

Отстъпките по пощата предоставят уникални финансови предимства на търговците на дребно. С отстъпка по пощата, търговците на дребно събират пълна цена на дребно за продадени продукти, след което възстановяват разходите на клиентите на по-късна дата. Това може да запази данните за приходите, докато се изяжда до рентабилност поради откупуване на разходите за обратно изкупуване.

Колкото по-ценна е отстъпката по пощата, толкова по-вероятно е потребителите да я осребрят. Вярно е и обратното, което създава различни възможности за търговците на дребно. Търговците на дребно, които предлагат малки отстъпки, могат да се възползват от увеличеното търсене на място, като в същото време минимизират цената, която трябва да платят за допълнителния обем на продажбите. Например отстъпка от 10 долара на стол за тревна площ може да е достатъчна, за да убеди купувач да купи стол, но не е достатъчна, за да мотивира клиента да премине през процеса на обратно изкупуване.