Компенсация на Съвета на директорите на S Corporation Vs. разпределение на акционери

Въпреки че бордът на директорите и акционерите са важни компоненти на S-корпорацията, те се компенсират по различен начин. Съветът на директорите получава такса за услугите си въз основа на участието си в корпоративните дела, а това, което получава, е облагаемо. Разпределенията на акционерите подлежат на регулиране, но до голяма степен са освободени от данъци.

Определете S Corporation

S-корпорацията е малък бизнес със 100 или по-малко акционери. Ползата от S-корпорацията се дължи на нейния правен статут. Подобно на повечето корпорации, S-corp защитава своите акционери от бизнес задължения. Ако на S-corp липсват необходимите ресурси за изпълнение на финансовите му задължения, в повечето ситуации длъжниците на бизнеса не могат да съдят акционерите да изплатят останалата част от дълговете. Въпреки това, S-corp се облага с данък като партньорство. Акционерите са длъжни да включат своя дял от приходите и разходите на бизнеса при лично връщане, увеличавайки данъчните си задължения за тази година. По този начин доходът на S-corp не се облага с данъци, когато е спечелен, а след това отново, когато се разпределя на акционерите.

Борд на директорите

Съветът на директорите се наема от акционери на корпорация, за да управлява по-големите аспекти на бизнеса. Съветът не се занимава с ежедневните въпроси, което е запазено за корпоративните служители като главния изпълнителен директор. Отговорността на съвета е преди всичко да наеме корпоративните служители и да взема широки стратегически решения. В замяна на техните усилия директорите получават обезщетение. Често директорите получават годишно задържане, такса за всяка присъстваща среща, плюс възможни субсидии за акции.

Разпределение на акционери

Поради предимствата на S-корпорацията, тя трябва да спазва специфични разпоредби, за да запази статута си. Дистрибуциите на S-корпорация получават специално внимание от регулаторите заради сравнително малкото собственици на компанията. Всяка дистрибуция трябва да бъде разделена по равно от всички акционери. Когато се приеме разпределение, съветът трябва официално да одобри разходите писмено и предварително. S-corp трябва да ограничи дистрибуциите до веднъж фискално тримесечие.

Данъчни съображения

Таксите на директорите и разпределението на акционерите се облагат по различен начин. Такси за режисьор са включени в брутния доход на физическото лице за данъчни цели, тъй като таксите са в компенсация за услуга. Въпреки това, повечето дистрибуции от S-corp не са облагаеми. Тъй като акционерите плащат данъци върху дохода на S-corp, тъй като той е спечелен, повечето дистрибуции се считат за възвръщане на вече обложени средства.