Как да идентифицирате цели и цели

Поставянето на цели и задачи за малък бизнес е жизненоважно за определянето на стратегията му за растеж и при прилагането на организационните му политики и процедури. Различни нива на заинтересовани страни - тези, които имат интерес към благосъстоянието на бизнеса - могат да послужат като източник за идентифициране на корените на тези цели и задачи.

Основите

Поставянето на цели е важно за измерване на успеха на бизнеса. Определянето на целите и целите и изпълнението на плановете за постигането им е проактивна позиция от страна на собствениците на бизнес. Той съобщава на групите от заинтересовани страни, включително служители, клиенти и мениджъри, че бизнесът възприема сериозно обратната връзка, която получава и се стреми да расте за доброто на всички, които имат интерес към дълголетието на бизнеса. Всъщност тези групи от заинтересовани страни могат да помогнат на бизнеса да идентифицира целите си и да реализира планове, за да отговори положително и своевременно на възприеманите организационни нужди.

Отзиви на служителите

Тъй като ежедневното, наземно „лице“ на бизнеса, служителите предоставят важен източник на обратна връзка и конструктивни критики, които собствениците на фирми могат да използват при определянето на целите и задачите. Тъй като служителите се занимават директно с доставчици, клиенти и други трети страни, те разбират от първа ръка коя от политиките и процесите на компанията работи и кои се нуждаят от подобрение. Служителите, ангажирани с обслужване или продажби на клиенти, например, може да имат представа как да фактурират по-добре клиентите за техните покупки. Собственикът на бизнеса може да превърне този проблем в подходяща цел за промяна в стратегията на организацията.

Отзиви от управлението

Подобно на служителите, ръководството на организацията може да предостави важна обратна връзка за вътрешната работа на компанията. Но за разлика от служителите, мениджърите понякога имат по-глобален поглед върху това как политиките и процедурите взаимосвързват и формират паричния поток, резултатите от продажбите и показателите на бизнеса. Генералният мениджър на бизнеса може например да знае, че компанията трябва да продава две брутни продукти всяка седмица, за да постигне равномерност. Тази информация може да бъде съобщена на собственика на бизнеса, който може да го преведе в действителна цел на продажбите. По същия начин, собствениците на фирми и мениджърите трябва да се чувстват комфортно да искат от служителите им отзиви за предложените решения. Идеята е политиката на отворени врати между всички нива на членовете на екипа на организацията да служи на компанията добре за идентифициране на области за растеж и усъвършенстване и по този начин да постави цели и цели.

Обратна връзка от клиента

Не на последно място, но със сигурност не на последно място, клиентите предоставят важен източник на информация за компанията, който служителите, мениджърите и собствениците на фирми в противен случай биха могли да пренебрегнат. Аутсайдъри - означаващи тези, които не са заети от компанията - посещавайки магазин или офис, често забелязват неща за околната среда или процеси, които тези вътре в организацията могат да пренебрегнат, просто защото са твърде близки и прекалено запознати с нея. Клиентите на бизнеса могат да се справят например с въпроса за чистотата или могат да правят пазаруване за сравнение на цени и да могат да препоръчат нови стратегии за ценообразуване. Ангажирането с клиентите да разберат както техните оплаквания, така и комплименти за бизнеса е добра стъпка към идентифициране на целите и задачите на компанията, които пряко влияят на нейните клиенти.