Какво се проследява, когато се създаде център за повикване на HR?

Създадени са центрове за обаждане на човешки ресурси, за да помогнат на служителите да имат достъп до информация за човешките ресурси, като например пакети за пенсии и пенсии и заплати. Центърът за обаждания е рентабилен за компаниите, като служи като едно гише, за да отговаря на въпроси на служителите и може да помогне за повишаване на производителността на работниците, като намали времето, прекарано от служителите, търсещи информация на различни места. За малък бизнес това може да помогне за облекчаване на стреса на администраторите чрез делегиране на тези въпроси в кол център, така че администраторите да могат да се съсредоточат върху по-взискателните задачи.

Предварителен преглед

Обикновено обажданията се предсказват чрез автоматизирана система, която пренасочва повиквания към определени пътища въз основа на избора на обаждащия се или проблемната област. Процесът на предварително екраниране контролира линиите за ситуации, в които може да има много обаждащи се. Това също позволява на обаждащия се да бъде насочен към най-подходящия HR специалист, който е специализиран в определена област. Център за обаждания по HR проследява колко обаждащи се и колко често обаждащите се избират определени предварително записани отговори и конкретни пътеки за предварителен екран, като например местоположението на офиса на HR отдела.

Призиви и ефективност

Телефонните центрове проследяват ефективността на своята програма. Това може да бъде под формата на питане дали въпросите на участниците са разрешени до края на процеса на комуникация. Центърът за обаждания също проследява колко обаждания се приемат и отбелязва всички тенденции. Например, има ли повече обаждания през годината, когато има отворен запис за застраховка?

Ефективност

Телефонните центрове записват колко време отнема служителят да разговаря с представител. Компанията може да започне, като има предвид целта, като служители, които чакат не повече от 10 минути, за да говорят с представител. Телефонните центрове проследяват средното време и определят дали служителят е изпълнил тази цел. Кол центровете могат да използват някой със специализирани знания за оценка на услугите, за да се гарантира, че няма други хора, които да скриват данни.

Потребност на клиента

Телефонните центрове обикновено изискват обратна връзка от обаждащите се, за да разберат нуждите на клиентите. Това включва да попитате обаждащите се какви въпроси, притеснения и информация биха искали да видят адресирани в кол центъра. Кол центровете често получават тази информация, като обаждащите се участват в годишно проучване или като оставят поле за коментари пред офиса.