Разлика между обслужване на клиенти и междуличностни умения

За успешното функциониране на бизнеса е важно служителите да притежават умения за личностно обслужване и обслужване на клиенти. Тези две области на умения са важни части от цялостната бизнес комуникация и на организация, която няма тези умения, може също да липсват прилични продажби и сплотена бизнес единица. Едната форма не е по-важна от другата, и двете имат място в света на бизнеса и са необходимост.

Обслужване на клиенти

Когато се занимавате с клиенти, най-важният принцип е да изслушвате какво казва клиента и да се стремите да се обърнете към молбата или тревогата. Служителят, който говори с клиент, трябва да бъде любезен, сърдечен и възможно най-знаещ. Ако клиентът има оплакване, служителят трябва да бъде извинителен, разбиращ и да се опита да реши проблема бързо.

Междуличностни умения

Способността да общуват и да общуват с другите - или неспособността да го направят - се обозначава като междуличностни умения. Независимо дали комуникацията е писмена, по телефона или лице в лице, способността на човек да общува ще отразява способността му да задоволява ефективно нуждите на клиентите и да подпомага своите колеги и началници. Човек с добри междуличностни умения ще бъде човекът, който се движи в трудни ситуации.

връзка

Уменията за обслужване на клиенти са подмножество от междуличностни умения. Човек, който няма личностни умения, най-вероятно ще бъде неефективен при предоставянето на добро обслужване на клиентите, тъй като може да му липсват умения за слушане, такт или съпричастност. Обратно, човек с добре откровени междуличностни умения може да притежава отлични умения за обслужване на клиенти. Тези хора слушат, проявяват загриженост и се опитват учтиво, бързо и ефективно да се справят с нуждите на другите.