Най-важните характеристики на един успешен служител

Характеристиките, които работодателите търсят при служителите, са същите черти, които имат за успешните работници. Добрите служители очевидно са важни във всеки бизнес, но малките предприятия често чувстват въздействието на поведението на служителите - и доброто и лошото - по-остро, отколкото по-големите компании. Една лоша ябълка може да има много по-голямо влияние върху морала в малка организация, отколкото в голяма и, обратно, доброто отношение на служителя и работната етика може да бъде заразително.

Бакшиш

  • Добрите служители са дисциплинирани, надеждни, отговорни и весели. Те също имат добри комуникационни умения и способност да работят в екип.

Да бъдеш дисциплиниран и надежден

Надеждността е черта, която трябва или трябва да бъде насадена в ранна възраст и служителите често могат да преодолеят недостатъци като липса на опит, просто като се появят навреме и изпълняват възложените им задължения. Да можеш да работиш без надзор надвиснал над рамото ти е знак за дисциплина. Така че не е нужно да ви се казва да не правите лични телефонни обаждания, да сърфирате в Интернет или постоянно да изпращате текстови съобщения и чуруликане.

Тясно свързани характеристики са работна етика, честност и почтеност. Това се свежда до това работодателят да може да разчита на вас да се покажете, да си вършите работата, да бъдете съсредоточени, да сте подготвени и да не крадете - физически или чрез кражба на фирмено време.

Поемане на инициатива и отговорност

Предлагането на решения на проблемите по конструктивен начин, както и изправянето и поемането на отговорност за грешките, които сте допуснали, стига дълъг път в привличането на вниманието на работодателя. Надзорниците не могат да бъдат навсякъде по всяко време, така че от вас зависи да обърнете внимание и да говорите, когато установите проблем или начин, по който даден процес може да бъде подобрен. Вие също трябва да сте готови да се намесите, когато вашата компания е изправена пред сериозен срок или колега трябва да направи неочаквана почивка. Босовете вземат под внимание, когато сте готови да свършите нещо повече от собствената си работа като начин да се грижите за интересите на компанията.

Добро отношение

Дори надеждните и отговорни служители може да нямат най-веселите разпореждания. Усмивката сама по себе си няма да свърши работата, но положителната перспектива и приятната нагласа - в съчетание с основи като трудова етика и дисциплина - допринасят за добре закръгления служител. Гъвкавостта и ентусиазмът също са компоненти на доброто отношение. Да си играч в екип, което е друг атрибут на успешен служител, е трудно, ако не си достъпен и ако не играеш добре с другите. Това не означава, че трябва да бъдете безпроблемен, но можете да се научите да проявявате упоритост, докато не деморализирате своите колеги.

Добри комуникационни умения

Независимо дали пишете, говорите или използвате компютрите, комуникационните умения са от съществено значение за почти всяка работа. Тези умения често са резултат от възпитанието и образованието, но са основни за повечето бизнеси. Подобряването на тези умения е жизненоважно за да станете успешен служител. Това е особено важно, когато се опитвате да комуникирате идеи за подобряване на работата на вашата компания. Вашите добри идеи няма да помогнат на никого или на кариерата ви, ако не можете да ги реализирате ефективно. Помислете преди да говорите и отделете няколко минути, за да прочетете и коригирате имейлите си, преди да ги изпратите.