Какво да кажете на клиентите, когато се опитвате да продадете продукт

Вашата стъпка на продажби е критичен компонент при продажбата на продукт. Тъй като може да получите само една възможност да разговаряте с клиент преди покупката им, е наложително да общувате ефективно. Съответно можете да използвате някои прости подходи за ефективна комуникация, които водят до увеличени продажби.

Познайте своя клиент

За да продадете продукт, трябва да разберете психологията на хората, които ще го купуват и използват. Продажбите се увеличават, когато съществува емоционална връзка между потребителя и продукта, затова е важно да разберете как даден продукт ще бъде използван от вашия целеви потребител, как продуктът се вписва в неговия живот и какво означава този продукт за целевия потребител. Продажбите обикновено се увеличават, когато навиците на потребителите са разбрани от хората по продажбите. Познаването на вашите клиенти ще ви позволи да разберете как да се ангажирате на по-дълбоко ниво и ще ви осигури основата за добри отношения с клиентите. За да знаете вашите клиенти, ще трябва да ангажирате клиентите си с въпроси, когато ги срещате. Отговорите им трябва да диктуват останалата част от вашето взаимодействие.

Познайте своя продукт

Освен да развивате връзка с клиента си, важно е да съобщавате информацията за продукта. Основните детайли за продукта, включително цените, наличните модели или стилове и информация за гаранцията са добра основа за първоначална комуникация с клиента. Предоставянето на подробности за това как да използвате продукта, други съвети, предупреждения, съображения, които може да не са се случили на клиента, както и неочаквани употреби за определен продукт, ще подобрят вашите продажби. Истинското вълнение за даден продукт обикновено е заразно от продавача до клиента, но ключовото е, че той трябва да е истински.

Вътрешна информация

Един от начините да се свържете с клиентите си е да ги накарате да се чувстват ценни и специални. Разказването на клиентите за предстоящи продажби или малко известни промоции е един от начините да развиете и подобрите отношенията си, което от своя страна ще увеличи вашите продажби. Освен това, колкото по-добре разбирате клиента си, толкова повече можете да персонализирате тази информация, за да се хареса на чувствителността на този конкретен клиент.

Up-продаваните

За да увеличите действително продажбите си, когато първоначалният ви клон на продажбите е работил и клиентът ви купува артикули, трябва да се опитате да превърнете обикновената си продажба в ефектна, като предлагате допълнителни елементи или аксесоари, които вашият клиент може да желае да закупи, докато сте в магазина. Ако можете да предвидите нуждите на клиента си, можете значително да увеличите продажбите си.