Инструкции за анулиране на депониране

Когато вашият малък бизнес купува недвижими имоти, обикновено ще сключите договор за дескрипция с продавача. Ако обаче някоя от страните не е доволна от условията на договора, преди да приключи продажбата, може да се наложи да прекратите акаунта. За да закриете escrow акаунта без проблеми, трябва да следвате инструкциите, предоставени от притежателя на escrow.

Относно Escrow

Създава се ескроу сметка, за да държи средства за транзакция с недвижими имоти, докато не бъдат изпълнени всички условия на договора за продажба и банката финализира продажбата. Купувачът на имота депозира средства по сметката след закриване и средствата остават в дескроу, докато титулярът на дескроу сметката установи, че участващите страни са изпълнили договора. След това притежателят на дескроу прехвърля средствата на продавача и закрива escrow сметката.

Анулиране на Escrow

Повечето притежатели на ескроу разрешават анулирането на дескроу акаунт, ако и двете страни подпишат документ, в който са подробно описани инструкции за анулиране на акаунта. Ако между страните има спор относно начина на протичане на отмяната, притежателят на ескроу няма правомощието да се произнесе. Поради тази причина притежателят на ескроу ще откаже да освободи средствата от ескроу, докато страните не постигнат споразумение или ще отнесат въпроса пред съдия.

Действие на интерпледер

Когато засегнатите страни не могат да разрешат спора за отмяна на ескроу самостоятелно, притежателят на ескроу трябва да отнесе въпроса до съда, като предприеме действия за взаимодействие. По време на междинна акция съдия трябва да реши как да раздели документите или средствата, съдържащи се в escrow сметката. Случаите за действие на интерпледер могат да бъдат много скъпи. В повечето случаи съдът приспада стойността на делото за застъпване на действия от смесената сметка, преди да освободи средствата.

Съображенията

Поради разходите, свързани със случаи на междусъдебни действия, повечето страни решават споровете си за отмяна на ескроу извън извънсъдебното производство. Независимо дали притежателят на ескроу трябва да започне интерпледер действие за анулиране на escrow акаунт, той обикновено налага такса за анулиране на своите услуги. Тези такси варират значително в зависимост от обема на работа, който притежателят на ескроу извърши за клиентите, както и от политиката за анулиране на услугата.