Каква роля играе бизнес комуникацията в ежедневните ви дейности по време на работа?

Способността да общувате ефективно е ценна черта, която може да помогне на вашата бизнес кариера да процъфти. Работодателите смятат, че най-добрите комуникационни умения са изгодни за техните компании, така че и вие, и вашият работодател можете да се възползвате от способността ви да общувате добре. Добре си струва усилията да усъвършенствате комуникационните си умения, защото комуникацията е необходимост в почти всички области на света на бизнеса.

Изграждане на Rapport

Изграждането на рапорт е свързано с установяване на ниво на познаване и доверие с клиенти, колеги, заинтересовани страни и дори вашите конкуренти. Това е процес, който разчита на ефективни комуникационни умения, за да спомогне за създаването на връзка, която насърчава здрави, доверчиви и печеливши бизнес отношения. Комуникацията позволява взаимна свързаност, което от своя страна създава отношенията. Според статия от февруари 2005 г. в „Преглед на бизнеса“, сградата на рапорта използва два вида комуникация: вербална и невербална. Невербалната комуникация е свързана с добър контакт с очите с човека, с когото разговаряте, отразяване на езика на тялото й и активно слушане.

Помислете продавач. Той може да знае всички добавки на продукта, но ако той не притежава отлични комуникационни умения, може да не успее да установи връзка с клиентите си и ще загуби продажби.

Разрешаване на конфликт

Като мениджър може да се наложи да разрешите конфликт между членовете на вашия отдел. Комуникационните умения ще ви помогнат да се справите с разногласията тактично и плавно, без да добавяте вълнички към вече бурна ситуация. Според Help Guide, онлайн ресурс, който предлага съвети относно решаването на предизвикателства, разрешаването на конфликти разчита на добри комуникационни умения, тъй като неправилното общуване често е причина за конфликта на първо място. Когато използвате ефективни комуникационни стратегии с вашия персонал, можете да изгладите водите, така че членовете на екипа да се разбират и да продължат да бъдат продуктивни.

срещи

Рядко има недостиг на срещи в света на бизнеса. Ще се изисква да присъствате и да участвате в различни срещи, конференции и други събития, които включват взаимодействия лице в лице. Така че уменията за комуникация неизбежно ще влязат в игра. Срещите разчитат на добра комуникация за споделяне и обмен на идеи и стратегически решения, както и за бизнес преговори между група хора. Дори и да не сте водещият на среща, все пак трябва да използвате вашите умения за слушане, които са съществена част от комуникацията, за да вземете под внимание какви решения се вземат.