Значение на комуникацията в рекламата

Средният човек вижда приблизително пет хиляди реклами на ден. От реклами на телевизията и изскачащи прозорци в интернет до сергии за баня и платформи на метрото съобщенията са безкрайни. Поради подобна свръхнаситеност, не е необичайно повечето от тези промоции да се изгубят в затрупването. Ето защо ефективната комуникация с конкретна целева аудитория е ключът към изпъкването и постигането на резултати.

Засягащи вашата аудитория

Успешната комуникация в включва фокусиране върху определена аудитория с информация, която отговаря на нуждите на тази група. Има три основни реакции, които добрата реклама може да предизвика от тези предвидени зрители. Първият отговор е емоция, да накарате целевата аудитория да усети нещо заради вашето послание. Второ, искате потенциалните клиенти да мислят за това, което имате да кажете. И третата цел е да ги насърчите да предприемат действия, като например закупуване на вашия продукт.

Комуникация чрез брандиране

Друг съществен тип комуникация се нарича брандиране. Според Американската асоциация по маркетинг, брандирането се определя от име, знак или символ, който е предназначен да идентифицира стоките или услугите на продавача. Цялата цел на това често сложно усилие е да се убеди потребителите, че вашият продукт е единственият, който може да отговори на техните нужди. Добрата марка ще: достави ясно послание, отразява достоверността, ще се свърже емоционално с потребителя, ще мотивира купувача и ще изгради лоялност.

Разработване на вашата марка

Тъй като вашата марка е един от най-важните начини за комуникация с конкретна аудитория, важно е да отделите време за нейното изследване, разработване и дефиниране. Целта е да накарате потребителите да усетят връзка с марката, която представлява вашата компания, така че да можете да повлияете на тяхното покупателно поведение по начин, който ви е от полза. Марки, които вдъхновяват емоционален отзвук и са способни да привлекат потребителите, изграждат лоялност и успешно следване.

Емоция и брандиране

Емоцията е мощна в една марка, защото е ефективен начин да се свържете с публика. Марки като Starbucks, Google и Apple са намерили много проспериращи подходи да накарат аудиторията им да се чувства добре в своите продукти. Освен това тези компании успяват на още по-дълбоко и по-смислено ниво. Поради непреодолимите маркетингови стратегии много потребители смятат, че тези услуги са неразделни за живота им. Този вид комуникация е това, към което се стреми всяка компания.