Ролята на бизнес комуникацията в маркетинга

При липса на ефективна комуникация процесите на малкия бизнес могат да се разпаднат. Силните комуникационни умения са особено необходими за бизнес функциите, особено в тези области, където служителите създават съобщения, които се споделят с целевия пазар. В маркетинга бизнес комуникацията е жизненоважна за създаването на ефективни кампании, резониращи с целевата аудитория и убеждаване на хората да направят покупка.

Разбиране на ролята на комуникацията в бизнеса

Не е тайна, че комуникацията е съществена част от всяка успешна организация. Важно е обаче да се отбележи, че комуникацията играе специфична роля във всеки отдел във вашата компания. В маркетинговия отдел бизнес комуникацията се използва за:

  • Информирайте служителите за предимствата на продукта и ги научете на разговорните точки, които да използват при работа с клиенти,
  • Убедете потенциалните клиенти и клиентите да направят покупка чрез персонализирани съобщения, които отговарят на техните нужди,
  • Мотивирайте членовете на екипа да достигнат крайните срокове на кампанията, за да се възползват от тенденциите на пазара, и
  • Подобряване на вътрешните маркетингови процеси за повишаване на производителността и ефективността в рамките на отдела.

За да подобрят бизнес комуникацията в своя маркетинг отдел, мениджърите трябва да идентифицират всички пречки пред ефективната комуникация, като неправилни комуникационни канали, различни културни норми и възприемащи разлики. След преодоляването на бариерите предприятията могат да гарантират, че подходящата инфраструктура и системи са налице, така че служителите да могат да общуват ефективно помежду си и със своите клиенти.

Създаване на успешни стратегии

Вътрешната комуникация между служителите е от решаващо значение за разработването на ефективни маркетингови стратегии. Жизненоважно е членовете на екипа да могат да изразяват идеите си един към друг, докато мозъчната атака на стратегиите на кампанията да достигне целевия пазар. Ако служителят има иновативна идея, но не е в състояние да изрази своите ползи пред колегите, малко вероятно е идеята да се осъществи.

Работодателите трябва да осигурят комуникационно обучение или насоки, за да помогнат на служителите да изразяват по-добре своите идеи като част от разработването на маркетингови стратегии за бизнеса. Чрез идентифициране на комуникационните слабости на екипа е възможно да се разбере къде могат да използват помощ за подобряване на своите комуникационни процеси. Например, ако служителите имат проблеми с получаването на дума по време на срещи за мозъчна атака, тъй като всички продължават да говорят един друг, може да им е необходим семинар за ефективно провеждане и участие в заседанията.

Разбиране на нуждите на аудиторията

Критична роля на комуникацията в маркетинга на услугите и маркетинга на продуктите е идентифицирането на целевата аудитория. Служителите трябва да притежават силни умения за изследване и разпитване], които им позволяват да определят коя е тяхната целева аудитория за определена кампания и какви са техните характеристики. Много компании извършват подробни проучвания на пазара с фокус групи, за да определят какво иска аудиторията им. Способността да задавате правилните въпроси и да формулирате отговорите на перспективите в жизнеспособни данни е необходимо умение за комуникация за търговците.

Разработване на ангажиране на съобщения

Ефективните търговци трябва да могат да разработят съобщения, които да отговарят на целевата им аудитория. В резултат на това притежаването на силни писмени комуникационни умения е жизненоважна част от ролята. Ефективната бизнес комуникация позволява на търговците да определят предимствата на продуктите, да реагират на възраженията на клиентите и да убеждават перспективите да предприемат следващата стъпка, което води до повече продажби за бизнеса. Маркетинговият отдел трябва да гарантира, че целевата аудитория получава съобщенията, които излага по предназначение.

Също така, маркетолозите трябва да могат да адаптират съобщението към носителя, който използват. Съобщенията за имейл кампания може да не са толкова ефективни по телефона. В резултат на това е важно да разберете кой канал за комуникация да използвате за всеки вид съобщение.

Използване на глас на марката

За много успешни марки начинът за комуникация е от изключително значение. Структурата на изречението, тонът, изборът на думи и емоциите в съдържанието допринасят за гласа на марката. За да поддържате гласа, важно е цялата бизнес комуникация, вътрешна и външна, да бъде в една и съща марка. Този вид съгласуваност предоставя на перспективите, клиентите и вътрешните заинтересовани страни рационално потребителско изживяване.

Комуникационните умения играят голяма роля в развитието и поддържането на глас на марката. Служителите трябва да могат да обсъждат конкретни елементи на гласа помежду си, за да могат да установят какъв вид искат да звучи. Те също се нуждаят от инструменти и системи, за да документират характеристиките на гласа на марката и да я разпространяват сред други служители.

Подобряване на маркетинговите процеси

Ролята на комуникацията в бизнеса е да споделяте идеи и да подобрите ефективността в организацията. По подобен начин в маркетинга комуникацията се използва за подобряване на вътрешните процеси в компанията. Независимо дали вашият бизнес има маркетинг отдел с един служител или дузина, разумно е да имате документирани процеси и насоки, които да помагат на хората да вършат работата си по-ефективно. Повтарящите се процеси гарантират, че служителите не пропускат никакви важни стъпки и намаляват вероятността от грешки.

Комуникацията се използва за разработване на маркетингови процеси за създаване на дизайнерски стилове, стратегии за съдържание и маркетингови планове. Това е също жизненоважно умение, когато предоставяте обратна информация за изображения, копиране и кампании. Наличието на процеси за управление на всички дейности гарантира на служителите структурата, от която се нуждаят, за да продължат да следят.

Намаляване на груповия конфликт

Вътрешен конфликт трябва да възникне, когато има група хора, които работят в тясно сътрудничество по едни и същи проекти. С различни личности и стилове на общуване идеите могат да бъдат неправилно комуникирани, което води до конфликт. Способността да се разреши този конфликт без мениджърска намеса е жизненоважно за успеха на организацията. Бизнес комуникацията играе голяма роля в разрешаването на конфликти. Това може да помогне на служителите да споделят идеите си по-ясно, да съпричастни към своите колеги и да стигнат до компромис или споразумение.

Споделяне на иновативни идеи за кампания

Творческите и ангажиращи идеи са в основата на успешната маркетингова кампания. Маркетолозите трябва да са в състояние да измислят иновативни начини да привлекат вниманието на потенциалните си клиенти достатъчно дълго, за да ги убедят да направят покупка. За да можеш да нахлуеш с идеи, да ги споделиш с колеги, да включиш обратна връзка и да изразиш всичко в кратка кампания, изисква силни умения за бизнес комуникация.

Разработване на решения за предизвикателства

В маркетинга служителите могат да се сблъскат с предизвикателства като малки бюджети, ограничени човешки ресурси и лошо сцепление с кампании. Когато възникнат подобни предизвикателства, е необходимо да можете да насочвате стратегии за постигане на целите на бизнеса. Ефективната бизнес комуникация може да помогне на служителите да разработят решения за препятствията, пред които са изправени.

Например, ако маркетологът има задачата да разработи кампания за бюджета, в който участват, може да се наложи да поиска повече средства от ръководството. Преди да направят това, те трябва да могат да докажат, че компанията ще види възвръщаемост на инвестицията си. В резултат на това те трябва да могат да напишат предложение до мениджърския екип, да поискат по-голям бюджет и да представят предложението си с отговори на всякакви въпроси.

Засилване на ангажираността на екипа

Бизнес комуникацията играе важна роля в начина, по който служителите се социализират по време на работа. Въпреки че голяма част от взаимодействието им на работа е професионално, служителите развиват и приятелства с хората, с които прекарват по няколко часа всеки ден. Това им помага да се запознаят по-цялостно един с друг, което може да подобри взаимоотношенията им по време на работа.

Важно е работодателите да осигурят на своя екип инфраструктурата, за да се опознаят. Служителите могат да подобрят своите комуникационни умения, докато общуват в обедната зала или играят игра на тенис на маса или фусбол във фоайето. Вечеря или обяд извън работа също дава възможност на служителите да научат повече за своите колеги. Чрез тази социализация служителите стават по-запознати с начина, по който техните колеги общуват, което може да им позволи да работят по-ефективно върху маркетингови проекти.