Роля на технологиите в бизнес комуникацията

Технологиите са променили съвременния живот по много начини, особено на работното място. Изобретяването на компютрите, миниатюризацията на електрониката и развитието на безжичната комуникация са променили света на бизнеса. По-конкретно, бизнес комуникацията отбеляза някои от най-големите постижения поради технологичното развитие.

Развитието на мобилния телефон

Един от най-големите постижения в комуникацията е развитието на клетъчния телефон. В миналото единственият ви шанс да достигнете до служители беше, когато бяха на бюрата си, подканяйки безкрайни игри с „телефонен маркер“, докато хората се опитваха да се свързват по време на натоварените работни дни. Сега работниците са достъпни, независимо къде се намират и дори в неработно време. Развитието на смартфони също значително разшири видовете бизнес дейности, с които можете да извършвате сделки, когато сте извън офиса, увеличавайки производителността и удължавайки работния ден.

Други комуникационни устройства

Телефоните не са единствените високотехнологични комуникационни устройства, разбира се. Компютрите се предлагат в голямо разнообразие от конфигурации днес, включително таблети, малки, но мощни лаптопи, устройства 2 в 1, които служат като лаптоп или таблет, и други вариации. Всички тези устройства имат вградени безжични възможности и могат също да бъдат конфигурирани с мобилни комуникации, което по същество ги прави големи мобилни телефони. Независимо от устройството, което бизнес човекът носи, то улеснява вербалната, текстовата и графичната комуникация.

телеконферентна

Високоскоростните връзки за данни позволяват използването на телеконференции, виртуални срещи, проведени през аудио и връзки. Телеконференциите могат да спестят значителни суми пари, които иначе се изразходват за пътуване, като свържат важни служители в отдалечени клонове заедно, за да споделят идеи и информация. Използването на виртуални дъски, общи платформи за споделяне на данни, където отдалечените потребители могат да си взаимодействат, сякаш около една и съща маса, допълнително увеличават възможностите на виртуалното работно място.

Сканиране на изображения

Скенерите за документи и изображения позволяват на работниците бързо да преобразуват документи, планове, диаграми и снимки в електронни файлове за съхранение и предаване. Вместо да разчитат на ръчна доставка на важни документи в града или в цялата страна, служителите могат да сканират и изпращат тези файлове за няколко секунди през интернет. Архитектурна фирма би могла например да сканира актуализации на план, да го предава на клиента, да получава промени и да прави промени, преди пратеникът да е в състояние да направи първото движение в града.

Тагове за радиочестотна идентификация

Развитието на радиочестотна идентификация (RFID) съществено промени областта на бизнес логистиката и в съчетание с други подобрения в бизнес комуникацията може да увеличи потенциала на компанията значително. RFID маркерите са малки чипове, които реагират на радиовълни с кодирана информация, което позволява на компаниите да маркират и проследяват елементи и материали. Когато служител активира сканиращо устройство, всички RFID маркери в обхвата ще отговорят с кодираната си информация, което позволява бързи актуализации на складовите наличности и проследяване в реално време на пратките, докато преминават през веригата на доставки. Възможността за достъп до инвентаризацията при поискване позволява на компаниите да се възползват от доставката „навреме“, предоставяйки продукти и материали само когато е необходимо, за да се намалят изискванията за складиране и да се намали количеството излишни запаси, съхранявани в магазини или офиси.