Как да поправите принтер на HP 4110, когато изчерпите съобщение на хартия и не е така

Когато се опитвате да отпечатате документ на принтера HP Officejet 4110 all-in-one, може да получите съобщение, че не се зарежда хартия, въпреки че е. Когато се появи това съобщение за грешка, можете да направите няколко стъпки, за да отстраните проблема и да отпечатате файла си. Например, нулирането на принтера може да реши този проблем.

Нулирайте вашия принтер

1.

Изключете захранващия кабел от задната страна на принтера, без да изключвате устройството.

2.

Изчакайте 30 секунди и след това включете захранващия кабел отново.

3.

Натиснете бутона за включване, за да включите принтера.

Проверете и презаредете хартия

1.

Извадете хартията от принтера. Проверете хартията, за да се уверите, че тя не е огъната, скъсана или повредена по друг начин и че всички листове са с еднакъв размер и вид.

2.

Подравнете краищата на хартията, като закачите стека върху равна повърхност, като бюро или маса.

3.

Проверете дали пакетът хартия съдържа не по-малко от 10 и не повече от 25 листа.

4.

Поставете отново хартията и притиснете плътно водачите към купчината хартия.

5.

Кликнете върху „Файл“, „Печат“ и „ОК“ в приложението, което използвате, за да видите дали вашата страница се отпечатва, без да се появява съобщението за грешка.

Променете настройките на хартията

1.

Кликнете върху „Файл“, „Печат“ и „Свойства“ в приложението, което използвате за отпечатване на вашия файл.

2.

Кликнете върху „Хартия / Качество“ и изберете подходящия размер и вид на хартията. Например, ако печатате на обикновена хартия 8 1/2 на 11, изберете тези опции.

3.

Щракнете върху „OK“ и след това отново натиснете „OK“, за да отпечатате документа.