Как социалната среда влияе на бизнеса?

Социалната среда на бизнеса може да бъде неразделна част от неговия успех или неуспех. Служителите често се влияят от контекста, в който работят и това може да има отражение върху производителността. Някои ефекти на социалната среда са по-лесни за измерване от други. Работодателите, които предприемат необходимите стъпки, за да създадат положителна и хармонична социална среда на работното място, могат да се настроят за бъдещи успехи.

Работа в екип и сътрудничество между служителите

Един от начините, по които социалната среда влияе на работното място, е начинът, който или вдъхновява, или обезкуражава сътрудничеството между служителите. В предприятията с положителна социална среда, където служителите се разбират и като цяло са положителни в отношенията си помежду си, сътрудничеството и работата в екип е по-вероятно да съществуват, отколкото в отрицателна социална среда. Отрицателната социална среда като цяло ще насърчава несъгласието и споровете сред работниците и ще унищожи способността или желанието на служителите да работят заедно.

Удовлетвореност от работата на служителите

Социалната среда на работното място също може да окаже влияние върху удовлетвореността от работата на служителя. В предприятията, в които служителите изпитват положителна социална среда, е по-вероятно да имат по-голямо чувство на удовлетвореност от работата и удоволствие. В работна среда, в която негативността е норма и служителите постоянно са в конфликт помежду си, по-вероятно е работниците да се страхуват от работа и да не са положително оценени от работодателя си.

Вид и брой клиенти

Социалната среда на бизнеса също може да окаже влияние върху вида и броя на клиентите, които привлича. В бизнес среда, където служителите като цяло са положителни, оптимистични и съвместни, клиентите са по-склонни да оценят атмосферата, която изпитват при взаимодействие със служителите. Клиентите, които изпитват отрицателна социална среда, могат да избегнат бизнес като цяло, особено ако бизнесът има конкурент, който е удобно разположен в близост до клиента. Клиентите избират кой бизнес да покровителства въз основа на различни фактори и социалната среда може да бъде решаващият фактор за някои.

Позиции на лидерство

Положителната и подхранваща социална среда за работниците е тази, която може да породи положителни промени на работното място. Това може да доведе и до създаването на лидери в самия бизнес. Предприятията, които постоянно подчертават положителното усилване, самоусъвършенстването и образованието на служителите, вероятно ще култивират лидери от организацията. Някои може да продължат да заемат ръководни позиции в рамките на компанията или индустрията, докато други могат просто да поемат по-малка ръководна роля в рамките на текущата си професия.