Какъв е бизнес моделът за соларен разработчик?

Можете да печелите пари като разработчик на слънчева енергия, но трябва да изберете жизнеспособен бизнес модел, за да може вашата концепция да работи. Слънчевата енергия изисква голяма инвестиция за закупуване и инсталиране на слънчевите панели, а ползите се разпределят за дълъг период, обикновено над 10 години. Вашият бизнес модел трябва да се справи с този проблем и да намери начини за интегриране на инсталацията, собствеността, експлоатацията и финансирането в печеливш бизнес.

Доставка и инсталиране на бизнес

Предлагането на доставка и инсталиране на слънчеви енергийни системи може да бъде жизнеспособен бизнес. Вие посочвате фиксирани цени за инсталации до ключ и може да включва финансиране за справяне с високата първоначална цена. Вашият пазар са собственици на жилища, които искат да инсталират слънчеви панели и предприятия, които искат да увеличат използването на зелена енергия. Ако разполагате със значителни финансови ресурси, можете да предложите финансиране сами или можете да се споразумеете за финансиране от трети страни чрез банки. Вашите клиенти са съсредоточени в области, в които освен опасенията за околната среда, те са мотивирани от високите разходи за традиционна електроенергия.

Модел за собствена експлоатация

Моделът за собствена и експлоатация дава на потребителите допълнителен стимул да направят поръчка с вашата компания. При този модел Вие доставяте, инсталирате, притежавате и управлявате слънчевата енергийна система, разположена на покрива или собственост на вашия клиент. Клиентът се съгласява да закупи електроенергията, която системата генерира с определен процент за определен период, обикновено 10 години или повече. Този бизнес модел е атрактивен, защото клиентът се радва на гарантирана норма на електроенергия, без да поема никакъв риск. Като собственик можете да се възползвате от субсидии, за да направите проекта си по-привлекателен.

Инсталация на слънчева ферма

Друга версия на модела за собствена експлоатация е да изградите слънчева ферма, където вашият бизнес инсталира голям брой слънчеви панели на слънчево място на земя, която притежавате или давате под наем. Преди да започнете, се нуждаете от споразумение с местната програма, за да закупите вашата енергия и да я интегрирате в мрежата. Предимството на този модел е, че имате пълен контрол върху местоположението и ориентацията на слънчевата инсталация. Вместо да се ограничавате до съществуващите линии на покрива, можете да инсталирате панелите под оптималния ъгъл и обърнати в южна посока за максимално излагане на слънце.

Моделът на инвеститорите

Често компаниите, които доставят и инсталират слънчевите панели, не искат да притежават и експлоатират системата или може да нямат финансов ресурс за притежаване на голям брой инсталации. Вместо това компаниите, подкрепяни от инвеститорите, договарят споразумения за закупуване на електроенергия с комунални услуги, потребители или предприятия, за да закупят произведената електроенергия и наемат компании за доставка и инсталиране за изграждане на системите. Поддържаните от инвеститорите компании притежават слънчевите енергийни системи и постигат желаната възвръщаемост от продажбите на електроенергия и от субсидиите. Можете да използвате този модел за успешно разрешаване на проблеми с финансирането на слънчевата енергия.