Пример за SWOT на нови продукти

Пускането на нов продукт изисква справяне с четирите маркетингови стълба на цена, продукт, промоция и място на продажба. За да анализирате всяка от тези области, проучете вашите S трайности, W eakaries, O възможности и T Hreats, за да помогнете да сведете до минимум рисковете и да увеличите максимално ресурсите си, преди да пуснете първата си реклама или да проведете първата си промоция.

Оценете силните си страни

Вашият нов продукт трябва да бъде изграден около две концепции: задоволяване на потребността или търсенето на конкретна целева аудитория и правене на това с уникална полза от продажбата. Това изисква провеждане на фокус групи и анкети на потенциални клиенти и задълбочено проучване на вашата конкуренция. Силните ви страни могат да включват вашата цена, възприемана стойност, обслужване на клиенти, уникални функции, наличност в онлайн магазина или на дребно или гаранция.

Маркетинговите съобщения трябва да съобщават вашата уникална полза, а не само вашите функции. Създайте сила в своята рентабилност, като ефективно управлявате производствените си разходи и използвате канали за дистрибуция, които ви дават най-големи обеми продажби на най-ниски цени.

Разберете своите слабости

Слабостта, свързана с пускането на нов продукт, не означава непременно, че сте направили нещо нередно - това може просто да е сигнал, че вашата конкуренция има предимство, което трябва да преодолеете. Например, докато не спечелите пазарен дял, може да се наложи да похарчите повече за маркетинг и да дадете повече безплатни проби. Може да се наложи да продадете продукта си безпроблемно или на загуба за кратко време, за да се представите на клиентите. Ако вашата конкуренция е договорила ексклузивни одобрения и споразумения за дистрибуция, това допълнително ще отслаби вашата позиция.

Дори ако вашият продукт е толкова добър или по-добър от конкуренцията и на конкурентни цени, лоялността на клиентите е трудно да се наруши. Използвайте безплатна извадка и препоръките на доверени лица или група за борба с това предизвикателство.

Определете вашите възможности

Тъй като имате нов продукт, имате някои вградени възможности. Ранните осиновители и влиятелни хора обичат да бъдат първите, които опитват най-горещото ново нещо, казвайки на масите, които следват ръководството на тези групи, своя опит с нов продукт. Това ви позволява да зададете по-високи цени за кратък период, ако конкуренцията не е проблем. Ако имате по-ниски режийни разходи от зрял конкурент, може да успеете да се оскъпите по-конкурентно. Възползвайте се от интереса на медиите към новите продукти, като монтирате агресивна кампания за връзки с обществеността, която обучава информационни бюлетини.

Оценете заплахите

След като влезете на пазара, вашите конкуренти вероятно ще реагират. Една от най-големите заплахи, с която се сблъсквате, е конкуренцията ви да променя условията за игра след старта. Имайте резервни планове за вашите канали за ценообразуване, промоция и дистрибуция, за да можете да реагирате на промените на конкурентите. Помислете да стартирате на няколко тестови пазара, за да видите как вашите конкуренти реагират, преди да разгърнете вашите цели маркетингови и дистрибуторски кампании.